PR

3 ابزار قدرتمند روابط عمومی

رسانه های اجتماعی، بازاریابی محتوا و رسانه های پولی ابزارهای قدرتمندی هستند که می توانند موفقیت تلاش های روابط عمومی (PR) را هدایت کنند. با انبوهی از گزینه‌های خلاقانه در دسترس، مانند محتوای قانع‌کننده در کانال‌های اجتماعی و کمپین‌های تبلیغاتی ه ...

Business Corporate team brainstorming with chart and checking and analysis

4 دلیل برای داشتن استراتژی روابط عمومی

هنگامی که صحبت از بازاریابی می شود، تعدادی سوگیری ناخودآگاه وجود دارد که نقش زیادی در تصمیم گیری مصرف کننده ایفا می کند. برخی از سوگیری های قابل توجه تر عبارتند از ترس از دست دادن، تعصب لنگر انداختن، سوگیری اقتدار و مسلماً مهمترین آنها، اثبات اج ...

Portfolio_image7-970x611-1

تفاوت روابط عمومی مدرن و سنتی

در این مقاله، معنای روابط عمومی مدرن، تفاوت آن با روابط عمومی سنتی و نقشی که در چشم‌انداز دیجیتالی امروزی به سرعت در حال تحول دارد را بررسی خواهیم کرد. در گذشته، روابط عمومی (PR) همه چیز در مورد مدیریت شهرت یک شرکت و کنترل روایت از طریق کانال ...