لینکدین

9 ایده برای چرخ فلک لینکدین شما

چرخ فلک های لینکدین به دلایل زیادی فرمت محتوای عالی هستند. اول، الگوریتم لینکدین این قالب محتوا را اولویت بندی می کند، احتمالاً به لطف جذابیت بصری و تعامل بعدی. مانند چرخ و فلک های اینستاگرام، آنها بسیار جذاب هستند زیرا آنها را از انواع دیگر محتوایی ...

لینکدین

استفاده موثر از لینکدین

سال 2023 سال بزرگی برای لینکدین و سازندگان برتر آن بود. این پلتفرم 1 میلیارد کاربر را ترک کرد، چندین ویژگی کلیدی را اضافه و حذف کرد و تبدیل به مقصدی برای بسیاری از سازندگان برتر شد.تیم LinkedIn باید درس‌های زیادی را به دست آورده باشد زیرا آنها برخی ا ...