بازاریابی و فروش

همسویی بازاریابی و فروش

همسویی بازاریابی و فروش برای موفقیت هر کسب‌وکاری بسیار مهم است، زیرا تجربه خریدار اغلب با بازاریابی شروع می‌شود و هرگونه تعامل منفی می‌تواند پیش از موعد به معامله پایان دهد. اغلب اوقات، انگار قرار است بازاریابی و فروش در یک تیم باشد، اما هر کدام باز ...

Sales Skills and Abilities for Your Career Growth

11 مهارت و توانایی فروش برای رشد شغلی

چه چیزی یک نماینده فروش خوب را می سازد؟ یک نماینده فروش خوب را می توان به عنوان کسی تعریف کرد که نه تنها بر فروش محصولات به مشتریان تمرکز می کند، بلکه به نیازهای مشتریان و درک طرز فکر آنها علاقه نشان می دهد. نمایندگان فروش باید گاهی به مذاکره کننده ...

فروش استارتاپ

9 مرحله برای راه اندازی فروش استارتاپ

این چک لیست را دنبال کنید تا فروش خود را افزایش دهید یک سیستم CRM (Customer Relationship Management )دریافت کنید دنباله ها را ایجاد کنید پلاگین های نرم افزار فروش را پیاده سازی کنید دو ویژگی کلیدی ایجاد کنید: یک ویدیوی تک صفحه ای و یک و ...