کسب و کار الکترونیک

چرا باید کسب و کار اینترنتی داشته باشیم

در دنیای امروز که اینترنت به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی تبدیل شده، دیگر هیچ کسب و کاری نمی‌تواند از مزایای تجارت الکترونیک چشم‌پوشی کند. الکترونیکی شدن کسب و کار نه تنها به افزایش فروش و سود منجر می‌شود، بلکه باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها نیز می‌شود.