624

افزایش سود خود با استراتژی قیمت گذاری مناسب

استراتژی قیمت‌گذاری خوب، بهتر، بهترین، که به عنوان قیمت‌گذاری سطحی نیز شناخته می‌شود، یک مدل قیمت‌گذاری است که سه بسته محصول یا خدمات متمایز را ارائه می‌دهد - یک بسته «خوب»، «بهتر» و «بهترین». بسته "خوب" معمولاً ابتدایی ترین و کم هزینه ترین است. ...