توسعه کسب و کارهای کوچک

توسعه کسب و کارهای کوچک

توسعه کسب و کارهای کوچک شامل طیف گسترده ای از ایده‌ها، فعالیت‌ها و ابتکاراتی است که مدیر شرکت با هدف بهبود کسب و کارش اجرا ‌می‌کند. توسعه کسب و کار ‌می‌تواند شامل اهداف بسیاری مانند افزایش فروش، گسترش کسب و کار، شکل‌گیری مشارکت‌های استراتژیک و افزایش سودآوری باشد. توسعه‌ی موفقیت‌آمیز بر تمام بخش‌های یک شرکت از جمله فروش، بازاریابی، تولید، منابع انسانی، حسابداری، مالی، توسعه محصول و مدیریت تامین کنندگان و فروشندگان تاثیر‌گزار است.