بازاریابی فلایول

بازاریابی Flywheel: مدل رشد و درآمد جدید برای کسب و کارها

استراتژی بازاریابی چرخ فلک (Flywheel) حول مشتری و متمرکز بر آن حرکت می‌کند و قرار است از انرژی مشتریان برای حرکت سازمان استفاده کند. چرخ فلک به شکل دایره است. بنابراین وقتی چیزی واردش ‌می‌شود، به احتمال زیاد قرار نیست خارج شود. اگر بر طبق این مدل استراتژی کسب‌وکار خود را بچینید، باید برای قدم بعدی مشتری آماده باشید.

بازاریابی نوین و افزایش فروش

بازاریابی نوین و افزایش فروش

بازاریابی مدرن یک روش جامع، چابک و مبتنی بر داده است که برندها را با مشتریان ایده‌آل خود پیوند می‌دهد تا نتایج کسب‌وکار هدفمند را به دست آورد.برای دستیابی به آن سطح از شخصی سازی، ما، به عنوان بازاریاب مدرن، باید درک عمیقی از مشتریان خود ایجاد کنیم.تع ...