فروش استارتاپ

9 مرحله برای راه اندازی فروش استارتاپ

این چک لیست را دنبال کنید تا فروش خود را افزایش دهید یک سیستم CRM (Customer Relationship Management )دریافت کنید دنباله ها را ایجاد کنید پلاگین های نرم افزار فروش را پیاده سازی کنید دو ویژگی کلیدی ایجاد کنید: یک ویدیوی تک صفحه ای و یک و ...