آگاهی از برند

4 اشتباه در ارزیابی میزان آگاهی از برند

آگاهی از برند (brand awareness) میزان آشنایی مشتریان با یک برند خاص را نشان می‌دهد. بالا بودن میزان آگاهی از برند به معنای آن است که مشتریان یک برند را می‌شناسند، به آن اعتماد دارند و تمایل بیشتری به خرید محصولات یا خدمات آن دارند.

آگاهی از برند

راهنمای جامع آگاهی از برند

آگاهی از برند یک اصطلاح بازاریابی برای میزان تشخیص مصرف کنندگان یک محصول با نام آن است.
در حالت ایده آل، آگاهی مصرف کنندگان از برند ممکن است شامل ادراکات مثبت از کیفیت هایی باشد که محصول را از رقبای آن متمایز می کند.