بازاریابی به معنای ایجاد ارتباط بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است. اگرچه به دلیل جامع بودن موضوع بازاریابی، ارائه یک تعریف واحد برای آن میسر نیست. به‌طورکلی، در بازاریابی اطلاعاتی ارائه می‌شود که به مشتری کمک می‌کند بتواند خرید بهتری داشته باشد. این اطلاعات می‌تواند دربارۀ معرفی محصول، کاربرد آن، ارزیابی محصول یا بیان برتری‌هاش باشد. بازاریابی کمک می‌کند که ارزش محصول به مخاطب بیشتر نشان داده شود و مشتریان نسبت به خرید یک محصول ترغیب می‌شوند.

بازاریابی پارتیزانی یا بازاریابی چریکی  Guerilla Marketing یک استراتژی تبلیغاتی است که در آن یک شرکت از تعاملات غافلگیرانه یا غیر متعارف برای تبلیغ یک محصول یا خدمت استفاده می‌کند.