بازسازی سازمانی آژانس توسعه کسب و کار باران

بازسازی سازمانی: 7 استراتژی برای منابع انسانی

نرخ‌های بهره بالاتر و عدم اطمینان اقتصادی باعث افزایش تجدید ساختار سازمانی در سال‌های اخیر شده و زمینه را برای افزایش احتمالی دیگری فراهم کرده است. ورشکستگی ها در سال 2023 نسبت به سال قبل 68% رشد داشته است.بسیاری از شرکت‌ها به دقت بهبودهای اقتصادی با ...