کسب و کار الکترونیک

چرا باید کسب و کار اینترنتی داشته باشیم

در دنیای امروز که اینترنت به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی تبدیل شده، دیگر هیچ کسب و کاری نمی‌تواند از مزایای تجارت الکترونیک چشم‌پوشی کند. الکترونیکی شدن کسب و کار نه تنها به افزایش فروش و سود منجر می‌شود، بلکه باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها نیز می‌شود.

تفاوت CRM و ERP

تفاوت CRM و ERP

هدف CRM تهیه منبعی جامع از داده‌های مشتری است که می‌تواند برای افزایش فروش، بهبود حفظ مشتری و برقراری ارتباط با مشتری به طور موثر استفاده شود.
اگر چه از نظر نتیجه کار مشابه هستند، اما سیستم‌های ERP و CRM از رویکردهای مختلفی برای افزایش سود استفاده می‌کنند. ERP بر کاهش هزینه‌های سربار و کاهش هزینه تمرکز دارد.