آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی 4p

4 P بازاریابی چیست؟چهار P بازاریابی عبارتند از محصول، قیمت، مکان و تبلیغات. اینها عوامل کلیدی هستند که در بازاریابی یک محصول یا خدمات نقش دارند. هنگام ایجاد استراتژی برای بازاریابی، تبلیغات و موقعیت‌یابی محصول یا برند خود، چهار P را در نظر می‌گیرید.ا ...