تبلیغات چاپی IKEA

تبلیغات چاپی IKEA

Ikea با ایجاد تبلیغی که به عنوان یک تست بارداری دو برابر شده است، مخاطبان هدف خود را زیرکانه مجبور کرده است که مستقیماً به روشی بسیار هوشمندانه با تبلیغ خود ارتباط برقرار کنند.

تبلیغات چاپی

بهترین تبلیغات چاپی KFC

همچنان تبلیغات چاپی بخش بزرگی از زندگی یک فرد معمولی را تشکیل می دهند، همه چیز در اطراف ما وجود دارد، چه در حال رانندگی با ماشین ما، پیاده روی به سمت مغازه یا حتی در خانه خودمان.