بازاریابی فلایول

بازاریابی Flywheel: مدل رشد و درآمد جدید برای کسب و کارها

مدل فلایویل، ضد روش قیف فروش مطرح شده است.بر خلاف قیفی که مشتریان را به عنوان یک تفکر بعدی در استراتژی بازاریابی و فروش قرار می دهد، مدل Flywheel مشتریان را در قلب بازاریابی و فروش قرار می دهد و مشتریان را راضی نگه می دارد، به آنها اجازه می دهد نظرات ...