قیف فروش در بازاریابی

قیف فروش در بازاریابی

قیف بازاریابی روشی پرکاربرد در بازاریابی بر اساس مدل آیدا برای توصیف پویش کاربران در وبسایت‌هاست که در آن کاربران زیادی از وجود یک کالا یا خدمت مطلع می‌شوند و از بالا به قیف بازاریابی وارد می‌شوند.