وفاداری مشتری

بیشتر مشکلاتی که افراد در ارتباطات خود با یکدیگر یا سازمان با مشتریان و کارکنان به‌عنوان مشتریان درون‌سازمانی دارند، همین نکته است: وفاداری. وفادار بودن و وفادار ماندن، حلقه‌ی گمشده‌ی ارتباطات امروز ما در دنیای کسب‌وکار و زندگی است. وفاداری یعنی آنچه باعث می‌شود ارزش و طول عمر مشتری و میزان حضور او در سازمان بیشتر شود.

ادامه مطلب