فواید رضایت مشتری

اینکه به گذشته‌ی خود نگاه کنیم و نسبت به آن احساس رضایت داشته باشیم، حالمان را خوب می‌کند. اما چطور می‌توانیم احساس رضایت بیشتری برای مشتریان ایجاد کنیم؟ مردم دیگر مثل گذشته، وقت فکر کردن به محصولات و خدمات را ندارند. بنابراین به‌سرعت به درونشان و قلبشان و تجربه‌های گذشته‌شان رجوع می‌کنند. این حس مهم

ادامه مطلب