آگاهی از برند

4 اشتباه در ارزیابی میزان آگاهی از برند

آگاهی از برند (brand awareness) میزان آشنایی مشتریان با یک برند خاص را نشان می‌دهد. بالا بودن میزان آگاهی از برند به معنای آن است که مشتریان یک برند را می‌شناسند، به آن اعتماد دارند و تمایل بیشتری به خرید محصولات یا خدمات آن دارند.