بازاریابی

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
بازاریابی
بازاریابی مرکز تولید و حفظ مشتری شرکت است. بازاریابی می‌تواند نیازها و خواسته‌های محقق‌نشده مشتریان و مصرف‌کنندگان را شناسایی کرده و توانایی سودآوری آن را تعریف و اندازه‌گیری نماید. بازاریابی می‌تواند بازارهای هدفی را که سازمان به بهترین شیوه در آنها فعالیت کند، تعیین نماید. او به کلیه کارکنان سازمان اعلام می‌کند که در مورد مشتریان و نحوه ارائه خدمات به آنها چگونه فکر کنند. هدف بازاریابی ایجاد روابط بلندمدت سودآور متقابل با مشتریان می‌باشد. بازاریابی اثربخش سبب می‌شود تا مشتریان درزمانی که شما می‌خواهید رفتارهایی را که شما مایل هستید از خود نشان دهند که این مستلزم تحقیقات، مطالعه، برنامه‌ریزی و اجرای بسیار دقیقی است.
برنامه بازاریابی
بازاریابی محتوا
بازاریابی رویداد
بازاریابی اینترنتی

سه مسئله‌ای که شاید با آن روبرو باشید!

بازاریابی، جنگ است

در یک استراتژی نظامی، قبل از آنکه گردانی را به میدان نبرد بفرستند، نخست باید با برنامه‌های بررسی‌شده و نقشه‌های درست، جنگ را در اتاق جنگ به پیروزی برسانند. در جنگ بازاریابی شما جان کسی را به خطر نمی‌اندازید، ولی آینده سازمانتان به برنامه‌های بازاریابی شما بستگی دارد.
در این جنگ مشتری همانند سرزمینی است که باید به کمک برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌دهید فتح شود. شما در همه حال در حال دیده‌بانی رقبا هستید تا بتوانید تاکتیک‌های بازاریابی خود را طراحی کنید.

ما در واحد مشاوره بازاریابی، فرصت‌هایی را در تجارت شما می‌بینیم که ممکن است شما ازدست‌داده یا فراموش کرده باشید. همچنین می‌توانیم از تکرار اشتباهات بسیاری که کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار در هنگام بازاریابی محصولات و خدمات خود مرتکب می‌شوند در برنامه بازاریابی شما جلوگیری کنیم و باعث ذخیره سرمایه‌های مالی، زمانی و انسانی سازمان شما باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.