چک لیست بازاریابی

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
چک لیست مشاوره بازاریابی شما را با مهم ترین اصول و قواعد این حوزه به صورت کاملا کاربردی آشنا می کند و می توانید مشتریان به صورت هدفمند آن ها را به کسب و کار خود جذب کنید. بازاریابی مرکز تولید و حفظ مشتری شرکت است. بازاریابی می‌تواند نیازها و خواسته‌های محقق‌نشده مشتریان و مصرف‌کنندگان را شناسایی کرده و توانایی سودآوری آن را تعریف و اندازه‌گیری نماید. بازاریابی می‌تواند بازارهای هدفی را که سازمان به بهترین شیوه در آنها فعالیت کند، تعیین نماید. او به کلیه کارکنان سازمان اعلام می‌کند که در مورد مشتریان و نحوه ارائه خدمات به آنها چگونه فکر کنند. هدف بازاریابی ایجاد روابط بلندمدت سودآور متقابل با مشتریان می‌باشد. بازاریابی اثربخش سبب می‌شود تا مشتریان درزمانی که شما می‌خواهید رفتارهایی را که شما مایل هستید از خود نشان دهند که این مستلزم تحقیقات، مطالعه، برنامه‌ریزی و اجرای بسیار دقیقی است.