دوره بازسازی و نوسازی کسب و کار

سلام ، من سمانه به نواز هستم 11 سال سابقه کار و مشاوره اجرایی در زمینه  بازاریابی ، فروش و تبلیغات دارم. در این مدت ، با سازمان ها ، شرکت ها و کسب وکارهای مختلفی همکاری کرده ام برای اینکه در زمان سریعتر به نتایج بهتر برسم و به جای آزمون و خطا ، دامنه و تکرار اشتباهات را کمتر کنم، هر روز مطالب و مقاله های نخبگان بازاریابی

ادامه مطلب