دسته: برندسازی

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
برندینگ به زبان ساده

برندینگ به زبان ساده

برندینگ یا برندسازی چیست؛ همه آنچه برای خلق برند باید بدانید آیــا بــا برنــد و برندینــگ آشــنایی داریــد؟ اگــر در پاســخ بــه ایــن ســؤال تردیــد داریــد ایــن مطلــب را مطالعــه کنیــد تــا درک جامــع و مانعــی از برندینــگ و مــوارد مرتبــط بــا ایــن مفهــوم بــه دســت بیاوریــد. احتمــالا به‌عنــوان یــک کســی کــه دســتی بــر آتــش

ادامه مطلب

استراتژی اقیانوس آبی

دنیای امروز متعلق به کسانی است که دنبال تمایز هستند و می‌خواهند یک کسب و کار کاملاً متمایز و نو راه اندازی کنند و از طریق این کسب و کار، محصولی کاملاً جدید روانه بازار کنند. استراتژی اقیانوس آبی یکی از بهترین و معروف‌ترین روش‌های بازاریابی است که با استفاده از آن می‌توانید یک بیزینس

ادامه مطلب

کتاب گاو بنفش اثر ست گودین

کتاب گاو بنفش اثر ست گودین یکی از کتاب‌های پر فروش و جذاب در حوزه‌ی بازاریابی است که نویسنده نکات بسیار ارزشمندی را برای افزایش فروش معرفی می‌کند و استراتژی‌هایی را در فروش پیشنهاد می‌دهد که باعث افزایش فروش می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم این خلاصه‌ی ارزشمند از کتاب را بخوانید تا بیشتر با آن آشنا شوید.

ادامه مطلب

زاگ برای ایجاد تمایز در بازار

چگونه می‌توانیم یک کسب و کار راه اندازی کنیم که موفق و پرفروش باشد؟ چگونه می‌توانیم خودمان را در دل مشتری جا کنیم و قلب او را با کسب و کار خودمان همراه کنیم؟ رمز موفقیت در دنیای کسب و کار، تمایز است. امروزه افراد و کسب و کارهایی موفق می‌شوند که متمایز باشند. تمایز

ادامه مطلب