8 راه برای رشد پایدار کسب و کار

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
8 راه برای رشد پایدار کسب و کار

حتی زمانی که یک کسب وکار در شرایط اقتصادی با رشد کم یا رشد زیاد اما کند گرفتار است ، باز هم میتواند با بهره برداری از این 8 راه نفع ببرد .

تمایل ما به سوی دستیابی به رشد است ، یعنی 1 ) پرسود و 2 ) بادوام . پرسود به معنای نه تنها در کوتاه مدت ، بلکه در درازمدت .

گاهی یک شرکت مجبور است سرمایه گذاری هنگفتی بکند و به خاطر سود دراز مدت فعلا سود کمتری را از آن خود نماید . منظور از بادوام این است که یک شرکت در دراز مدت هم منافع ذی نفعان و هم منافع مردم و جامعه را برآورده سازد .

در این جا آنچه شرکت شما ممکن است در ارزیابی موقعیتش نسبت به این 8 روش بیابد ، آمده است :
در بهترین حالت ، شرکت شما بر تمام 8 روش مسلط شده است که این امر ، فروش بالا و رشد سودتان را توضیح میدهد یا متوجه میشوید شرکت شما به شماری از این روشها تسلط پیدا کرده است و در بقیه ضعیف عمل میکند . وظیفه ی شما تمرکز بر بهبود مهارتهایتان در روشهای ضعیف با توسعه و پیگیری یک برنامهی واقعی و قابل اجراست یا می آموزید که شرکت شما در مقایسه با قویترین رقبایتان به بیشتر این روشها مسلط است . همینطور که از یک شرکت با عملکرد متوسط به سمت عملکرد عالی حرکت میکنید ، باید بفهمید کدام روش را اول از همه تقویت کنید تا بهترین نتایج را داشته باشید .

8 روشی که شرکتها باید بر آنها مسلط شوند تا به رشد پرسود و بادوام برسند ، کدامها هستند ؟
1- با ایجاد سهم بازارتان رشد کنید . بهترین روش برای عمل کردن بهتر از رقبایتان و رشد سهم بازارتان چیست ؟
2- با توسعه ی مشتریان و ذی نفعان متعهد رشد کنید . شرکت شما چطور میتواند طرفدارانی داشته باشد و شرکای زنجیره ی ارزشی را توسعه دهد ؟
3- با توسعهی یک برند قدرتمند رشد کنید . شرکت شما چه کار میتواند بکند تا یک برند قدرتمند را طراحی و اجرا نماید و به عنوان یک برنامهی موجود برای استراتژی و اعمالش خدمت کند ؟
4 – با نوآوری محصولات ، خدمات و تجربه های جدید رشد کنید . شرکت شما چطور میتواند یک فرهنگ نوآوری را توسعه دهد و پیشنهادها و تجربههای جدید ایجاد کند ؟
5 – با توسعه ی بین المللی رشد کنید . چطور با موفقیت میتوانید درآمدهای رشد بالای کم و زیاد بین المللی را شناسایی و وارد کنید ؟
6 – با ادغام کننده ها ، تملک ها ، معاهده ها و سرمایه گذاری های مشترک رشد کنید . شرکت شما چطور میتواند با شناسایی فرصتهای مشترک و جذاب از طریق ادغام کننده ها ، تملک ها، معاهده ها و سرمایه گذاری های مشترک رشد کند ؟
7 – با ایجاد شهرتی ممتاز برای مسئولیت اجتماعی رشد کنید . شرکت شما چطور میتواند ویژگی اجتماعیاش را بهبود بخشد تا احترام بیشتری داشته باشد و مردم و ذینفعانش از او حمایت کنند ؟
8 – با همکاری با سازمانهای دولتی و غیر دولتی رشد کنید . شرکت شما چطور میتواند فرصتهایی بیابد تا با دولت و سازمانهای غیردولتی کار کند و نیازهای عام و خاص و اجتماعی را بهتر برطرف نماید ؟
بازاریابی اجباری است که روی مشتری متمرکز میشود و مشتری کلید اصلی مصرف ، خرج کردن و ایجاد شغل است . بازاریابی ، اقتصادهای جدید است که عملکردهای قابل لمس را ارائه میدهد و میتواند رقابت و نوآوری اقتصادی را درون و میان ملل ایجاد کند و افزایش دهد .
شرکت شما با استفاده از این راهها و روشها میتواند دوباره استراتژیسازی کند و فرصتهایی را برای رشد در اقتصاد ضعیف بیابد .

نتیجه گیری:
فروپاشی مالی و بحران های مداوم ، اقتصاد جهانی شرکتها را به دردسر میاندازد . آیا از سوی بخش عمومی ، کسادی و وضع بد اقتصادی است یا تحریک ؟ آیا هزینه و قیمت را کاهش میدهد یا از کسبوکار خصوصی دوباره استراتژیسازی میکند ؟
وظیفه ی ما این است که بر این مورد تمرکز کنیم که کسب وکارهای خصوصی چه کار میتوانند بکنند تا حتی در صورت عدم اطمینان بالای سیاسی و محیط اقتصادی به سرعت در حال تغییر با هوشمندی سرمایه گذاری و خرج کنند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.